« terug naar vorige pagina

Een tip of klacht melden

Opmerkingen/tips

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Wij hopen dat u ons op de hoogte brengt als u op- of aanmerkingen of suggesties heeft. Uw mening helpt ons om ons werk goed te blijven doen en, als dat nodig is, te verbeteren.

Wilt u iets aan ons kwijt, neem dan contact op met de assistente of bespreek het met een van de huisartsen. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website. 

 

Klachtenregeling

 

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkondersteuner belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. Dit kan persoonlijk op de praktijk, telefonisch (0513 – 43 25 55) of schriftelijk via het klachtenformulier op de website. 

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris.

 

Klacht indienen

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge
U kunt ook eerst bellen naar 088 – 022 9 190.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar 088 – 022 9 190.

 

Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.