Veelgestelde vragen

  • We werken vanaf 1 januari 2021 met twee huisartsen: Tjitske Wijbenga en Marian Wiegersma. Beiden werken 3 dagen, verspreid over de week.  Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven bij wie u ingepland wilt worden. In het geval van spoed of dringende vragen die niet kunnen wachten tot de huisarts van uw keuze er weer is wordt u (in overleg) bij de andere huisarts ingepland.

  • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  • De huisarts verstrekt geen verklaringen voor bijvoorbeeld woningen, geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers, etcetera.

    Als behandelend arts in Nederland is het niet toegestaan zulke verklaringen uit te schrijven. Alleen controlerend artsen mogen met toestemming van u (op schrift), een brief aan uw huisarts schrijven om informatie op te vragen. Daarbij is het van belang te weten dat uw huisarts met uw toestemming alleen maar feitelijke informatie kan geven, zonder dat hij of zij een waarde-oordeel uitspreekt. Uw huisarts kan dus een opsomming geven van de klachten en ziektebeelden van de patiënt en eventueel het ziektebeloop. Uw huisarts mag hierbij niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastbaarheid of inzetbaarheid bij uw werk.

    De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hier een toelichting over opgesteld. Deze vindt u hier.